Examen: Integral Eye Movement Therapy

Zaterdag 05 november heb ik examen: Integral Eye Movement TherapyMijn praktijk te Lochem is zaterdag 05 november gesloten.