toestemmingsverklaring kind & login aanvraag

digitale service - praktijk Marlies Meenks

Hartelijk dank voor uw vertrouwen in mijn praktijk

Toestemmingsverklaring behandeling kinderen:

Voorafgaand aan elke behandeling moet een zogenaamde toestemmingsverklaring behandeling kinderen worden ondertekend; “dubbele toestemming gezag dragende ouders voor behandeling van minderjarige kinderen”.

Formele kaders: Tot een kind zestien jaar is, beslissen zijn / haar wettelijk vertegenwoordigers beiden over een (medische) behandeling. Vanaf twaalf jaar doen zij dit samen met het kind. Bij kinderen van twaalf tot zestien jaar is het mogelijk als het kind de behandeling zelf weloverwogen blijft wensen en als de behandeling ‘kennelijk nodig is om (ernstig) nadeel te voorkomen’.

Na echtscheiding behouden in de regel beide ouders het gezamenlijk gezag, zijn zij beiden wettelijk vertegenwoordiger en beslissen beiden over de behandeling. Alleen als het gezag aan één ouder is toegewezen, is dit anders.

Bij kinderen tot twaalf jaar wordt de begeleidende actief verzocht aanwezig te zijn ten tijde van de behandeling. In goed overleg tussen kind versus behandelaar worden er aanvullende afspraken overeengekomen qua kleding versus massage.

Toestemmingsverklaring voor akkoord ingevuld door wettelijk gezaghebbende / ingevuld door: voornaam & achternaam, plaats & datum invullen formulier.

Bij co-ouderschap / gezamenlijk gezag na scheiding, zijn beide ouders (zelf) verantwoordelijk voor een digitale toestemmingsverklaring, anderzijds kunt u ook gebruik malen van de papieren versie PDF-format.

Dank voor uw vertrouwen, Marlies Meenks.

Om gebruik te kunnen maken van deze digitale service, dient u zich eerst (eenmalig) aan te melden. U ontvangt een login code, deze kunt u hier onder digitaal aanvragen.

login aanvraag: digitale omgeving

Aanvraag login code, intake formulier kinderen / volwassenen:

login aanvraag: toestemming kind

Aanvraag login code, toestemmingsverklaring behandeling:

contact algemeen: Marlies Meenks

Mocht u vragen hebben, aarzel niet ... !

U kunt hier rechtstreeks contact met me opnemen: contact