bloesemremedies

Hier kunt u, uw specifieke Bach Bloesem remedie opgeven. Deze wordt persoonlijk & individueel voor u samengesteld op basis van puur natuurlijke tincturen: bestellen ?

U kunt het overzicht ook gemakkelijk downloaden: Bach-Bloesem-remedie-overzicht-2018.pdf

Overzicht Bach Bloesemremedie

 1. Agrimony
  • zorgen verbergen achter een vrolijk masker
  • vermogen om conflicten aan te gaan, uiten van werkelijke gevoelens
 2. Aspen
  • angst en vrees zonder aanwijsbare redenen
  • innerlijk gevoel van vertrouwen en veiligheid
 3. Beech
  • intolerant, kritisch veroordelen
  • verdraagzaam, acceptatie en begrip voor het anders-zijn van anderen
 4. Centaury
  • moeilijk nee kunnen zeggen, zwakke wilskracht, over zich heen laten lopen
  • anderen van dienst zijn zonder eigen behoeften te ontkennen, opkomen voor jezelf
 5. Cerato
  • twijfel aan eigen oordeel of besluit, vraagt bevestiging en advies
  • vertrouwen op zichzelf, de eigen innerlijk wijsheid, op het eigen oordeel aanvoelen
 6. Cherry Plum
  • angst controle verlies en opwellingen , vertwijfeling
  • openheid en innerlijke kalmte
 7. Chestnut Bud
  • herhaling van fouten, niet leren van vroegere ervaringen
  • evaluatie en integratie van meegemaakte ervaringen, opmerkzaamheid
 8. Chicory
  • bezitterig, betuttelen, dominant in zorg voor anderen om liefde / waardering te claimen
  • onzelfzuchtig in zorg, in staat liefdevol ruimte te geven aan anderen
 9. Clematis
  • bewustzijnsverlies, dromerig
  • realistisch, aanwezig
 10. Crab Apple
  • zelfafkeer, gevoel van onreinheid, fixatie op details
  • acceptatie van zichzelf, dingen in juiste proportie ervaren, reinigt
 11. Elm
  • gevoel dat de verantwoordelijkheden boven het hoofd groeien
  • zaken met vertrouwen kunnen loslaten, herstel van vertrouwen in eigen draagkracht
 12. Gentiaan
  • makkelijk ontmoedigd, neerslachtig bij tegenslag
  • vertrouwen en weerbaarheid bij tegenslagen
 13. Gorse
  • hopeloosheid, pessimisme, geeft de strijd op
  • hoop en kracht om te blijven zoeken
 14. Heather
  • egocentrisme, er niet van houden alleen te zijn, te praatgraag
  • altruïsme, naar anderen luisteren, invoelingsvermogen
 15. Holly
  • haat, afgunst, argwaan, woede en jaloezie
  • stelt het hart open , in staat te geven, liefdevol, tolerant
 16. Honeysuckle
  • nostalgie, heimwee, spijt, geen perspectief, zien in toekomst
  • leven in het heden met verleden als basis
 17. Hornbeam
  • maandag-morgen gevoel er tegen opzien, er niet aan kunnen beginnen
  • pit, weer op gang komen, er weer zin in krijgen
 18. Impatiens
  • ongeduldig, prikkelbaar
  • ontspannen, verdraagzaam, zachtmoedig voor anderen, geduld
 19. Larch
  • gebrek aan vertrouwen in eigen kunnen, minderwaardigheidsgevoel
  • vastberadenheid, zelfvertrouwen, geen angst om te falen
 20. Mimulus
  • angst bekende zaken, verlegenheid, nervositeit
  • zekerheid en dapperheid
 21. Mustard
  • zwaarmoedigheid zonder duidelijke reden
  • blijmoedigheid
 22. Oak
  • door plichtsbesef van geen ophouden weten, moedig volhouden
  • soepel omgaan met eigen kracht, zichzelf rust gunnen
 23. Olive
  • afmatting, lichamelijke en geestelijk uitgeput zijn
  • teruggaan naar de bron, optimale heropbouw van energie
 24. Pine
  • schuldgevoel, zich voor alles verantwoordelijk voelen, gevoel te kort te schieten
  • acceptatie van fouten zonder zelfverwijt, zelf vergeving
 25. Red Chestnut
  • angstige overbezorgdheid
  • vertrouwen in de zinvolheid van ervaringen van anderen, kalmte
 26. Rock Rose
  • hevige angst, schrik, paniek, nachtmerrie
  • moed, zichzelf vergeten, standvastigheid
 27. Rock Water
  • hard voor zichzelf , streng in principes, perfectionistisch
  • met flexibele geest vorm geven aan het leven en zijn idealen, weer kunnen genieten van het leven
 28. Scleranthus
  • besluiteloosheid en moeilijk kiezen tussen twee opties
  • beslistheid, eenduidig kunnen kiezen, evenwichtig
 29. Star of Bethlehem
  • verdriet, shock, traumatische ervaring
  • troost bij verdriet, verzachte van pijn, verwerking trauma / beleving
 30. Sweet Chestnut
  • gevoel aan de rand van de afgrond te zijn, diepe smart
  • zich openstellen voor licht, geloof en vertrouwen
 31. Vervain
  • overmatig enthousiast, zendingsdrang, koppig vasthouden aan eigen ideeën
  • flexibele opvattingen en bereid andere opvattingen te respecteren
 32. Vine
  • overheersend, onbuigzaam, wil macht uitoefenen
  • helpt anderen hun eigen weg te vinden, liefdevolle en inspirerende leiders
 33. Walnut
  • beïnvloeding tijdens grote veranderingen in het leven, moeilijk wennen aan nieuwe omstandigheden
  • standvastigheid, onafhankelijkheid, helpt oude banden verbreken, helpt aanpassen aan nieuwe situaties
 34. Waterviolet
  • afstandelijkheid, trots, koel
  • bekwaamheden in dienst van anderen stellen, emoties toestaan, contact maken
 35. White Chestnut
  • ongewenste malende gedachten, piekeren
  • kalme geest, concentratie
 36. Wild Oat
  • twijfel hebben bij het kiezen van het juiste levenspad
  • doelgericht ambities of roeping volgen, weten wat men wil doen in het leven
 37. Wild Rose
  • berusting, lusteloosheid, apathie
  • dynamiek, innerlijke motivatie, enthousiasme, bezieling
 38. Willow
  • wrok, gevoel slachtoffer te zijn ( arme ‘ik’) verbittering
  • eigen verantwoordelijkheden onderkennen, constructief antwoord geven op de levensomstandigheden.

Rescue Remedie: Star of Bethlehem, Impatiens, Cherry Plum, Clematis, Rock Rose

Rescue Zalf Remedie: zie hierboven met aanvullend Crab Apple

Een gedachte over “bloesemremedies

Reacties zijn gesloten.