tweenling(en) … alleen geboren tweelingen

Tweenling ... één op de honderd levend geboren kinderen, levert een levend geboren tweeling op.

Uitgebreid onderzoek in een Belgische gynaecologische praktijk, waar alle zwangeren een heel fijngevoelige ECHO kregen, toonde aan dat maar liefst één op de tien zwangerschappen starten als tweeling (of meerling) ... uiteindelijk als [tw]eenling geboren wordt.

Hieruit blijkt dat negen op de honderd keer (dat is bijna 1 : 10) de helft van zo’n zwangerschapsproduct afsterft.

Het fenomeen van de verloren [tw]eenling helft.

Uitgebreid onderzocht en beschreven in het boek:

Drama in de moederschoot

De verloren tweelinghelft, geschreven door:

Alfred Ramoda & Bettina Austermann @Berlijn.

Alleen geboren tweelingen hebben vaak te kampen hebben met gevoelens van:

eenzaamheid, schuld en een onvervulbaar verlangen naar eenheid.

De onbewuste ervaring van het verlies van de andere tweelinghelft vormt vaak een psychotrauma waardoor je je draai in het leven soms niet goed kan vinden.

Je mist iets en je weet niet wat; je bent voortdurend onrustig, ontevreden en op zoek.

Je kunt niet goed aarden, je bent niet goed geïncarneerd.

aantrekken / meenemen

Makkelijk zittende kleding, parkeren bij de locatie is royaal mogelijk. Avonden, inclusief: thee & lekkers.

deelname & kosten

De deelname kost € 12,50 p.p. per avond, voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen.

activiteiten agenda

digitaal inschrijven

betalen via iDEAL