intake formulier online

digitale service - praktijk Marlies Meenks

Hartelijk dank voor uw vertrouwen in mijn praktijk

U kunt hier in een beveiligde & afgeschermde (SSL) digitale omgeving kiezen uit een 2-tal mogelijkheden: kinderen & volwassenen. Bij kinderen kan om een formele toestemmingsverklaring  verzocht worden: informatie.

Uw gegevens worden met uiterste zorgvuldigheid door mij als verantwoordelijke in bewaring gesteld. Inachtneming het volgende: uw verstrekte gegeven worden onder geen enkele voorwaarden, zonder uw uitdrukkelijke (schriftelijke) instemming aan derden verstrekt of anderzijds inzichtelijk of ter inzage gesteld.

Voor zover van toepassing, conformeer ik me aan de Nederlandse uitwerking van de Europese richtlijn bescherming persoonsgegevens / 01 september 2001. Voor uw eigen administratie ontvangt u automatisch een kopie van deze online intake.

Update: Nieuwe Europese privacywetgeving [ Posted on 

Voor mijn tarieven en eventuele vergoedingen zorgverzekeraars, wil ik u graag verwijzen naar mijn website: vergoedingen & tarieven

Dank voor uw vertrouwen, Marlies Meenks.

Om gebruik te kunnen maken van deze digitale service, dient u zich eerst (eenmalig) aan te melden. U ontvangt een login ID, deze kunt u hier onder digitaal aanvragen.

login aanvraag: digitale omgeving

Aanvraag login code, intake formulier kinderen / volwassenen:

login aanvraag: toestemming kind

Aanvraag login code, toestemmingsverklaring behandeling:

contact algemeen: Marlies Meenks

Mocht u vragen hebben, aarzel niet ... !

U kunt hier rechtstreeks contact met me opnemen: contact