✔ Nieuwe Europese privacywetgeving

Europese Unie 2018: Wbp -> AVG / GDPR ... ?!

De Algemene Verordening Gegevensbescherming [AVG], ook wel bekend als de General Data Protection Regulation [GDPR], vervangt vanaf 25 mei 2018 onze Nederlandse privacywet: de Wet bescherming persoonsgegevens [Wbp].

Nieuwe Europese privacywetgeving

De AVG geldt straks voor alle lidstaten van de Europese Unie. Voorheen hadden de lidstaten ieders hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995.

Het voornaamste doel van de AVG is het beter waarborgen van de privacy van burgers.

De verordening bevat daarom uitgebreide privacyrechten voor burgers. Daarnaast worden er meer verantwoordelijkheden neergelegd bij organisaties met betrekking tot gegevensverwerking. Iedereen die persoonsgegevens verwerkt, dient dit vanaf 25 mei 2018 volgens de regels van de AVG te doen.

Officiële verwijzing: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Technische specificaties

De AVG stelt geen specifieke technische voorwaarden aan de inrichting van mijn website. Vanaf januari 2018 is mijn website extra beveiligd met het z.g. Secure Socket Layer protocol [SSL-certificaat]. Al uw vertrouwelijke informatie wordt expliciet versleuteld (encryptie validatie) verzonden.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

De Zorgverzekeringswet (Zvw), is een wet die in Nederland sinds 1 januari 2006 de zorgverzekering regelt.

De Zvw maakt deel uit van het zorgverzekeringsstelsel.

Risico inventarisatie & beheer

Mijn praktijk bestaat uit z.g. gecoördineerde activiteiten, waarbij de rechten & vrijheden van natuurlijke personen danwel aspecten aangaande onderdeel zijn van mijn behandeling. De AVG vereist een z.g. 'gegevens-beschermingseffect-beoordeling.

Registratie vergoeding

Mijn praktijk voldoet aan alle gestelde voorwaarden & eisen zorgverzekeraars, mede hierdoor kunt u als cliënt mijn consulten bij uw zorgverzekeraar indienen ter vergoeding.

Uiteraard dient hiervoor een mate van registratie plaats te vinden, dit conform Zorgverzekeringswet (Zvw).

U zult binnen kort nader geïnformeerd worden, welke consequentie de invoering AVG heeft op mijn bedrijfsvoering. De meest essentiële voorzorgsmaatregelen zijn hiervoor reeds ondernomen, als voorbeeld:

Contactformulier: al uw persoonlijke informatie wordt volledig afgeschermd.

Intake formulier online: afgeschermde omgeving & wachtwoord toegang.

Download service: vrije keuze dan wel expliciete toestemming.

Aanmelden nieuwsbrief: hiervoor dient u zich actief aan te melden.

Notificatie: mijn website plaats geen z.g. analytische, marketing- of tracking-cookies welke invloed kunnen hebben op uw persoonlijke levenssfeer. Vanuit functionele grondslag wordt er in zeer terughoudende mate, op zeer beperkte schaal, gebruik gemaakt van enkele z.g. functionele cookies (herkenbaarheid website / webstore).

Mocht u op voorhand vragen hebben of anderzijds, verzoek ik u graag via het contactformulier uw vraag / verzoek kenbaar te maken.

Voor meer algemene informatie kunt u terecht: AVG - Europese privacywetgeving

 

Hartelijk dank voor uw vertrouwen in mijn praktijk