📣 Praktijk sluiting i.v.m. Coronavirus

Praktijk sluiting i.v.m. Coronavirus COVID-19:

 

 

maandag 16 maart tot maandag 06 april 2020 *

 

Mijn praktijk is overeenkomstig geldende richtlijnen, gesloten gedurende bovengenoemde data.

Ik ben gedurende deze praktijk sluiting uiteraard wel gewoon bereikbaar per telefoon / WA-bericht / SMS of e-mail [ * data onder voorbehoud / check actuele info: Rijksoverheid.nl ].

In overleg zijn wel afstandsbehandelingen mogelijk / bereidingen bach-bloesemremedie.

Wees liefdevol voor elkaar. Leuke suggesties: www.PraktijkMaterialen.nl

Voor alle lopende afspraken, neem ik persoonlijk contact met u op !

 

Hartelijke groet, Marlies Meenks.

💕

Vragen en/of informatie

Marlies Meenks

↪ www.creatieve-therapie.com ☀️

creatieve therapie – Marlies Meenks

Een ieder is uniek in z'n eigen ZIJN ... z'n eigen creativiteit. Creativiteit inzetten voor meer balans & vitaliteit.

Door middel van creatieve therapie leert u met behulp van tekenen, schilderen en boetseren uw innerlijke wereld meer te onthullen en vooral meer te begrijpen. Creatieve therapie geeft op speelse wijze uiting aan onbewuste gevoelens en gedachten zodat heling kan plaatsvinden.

Ieder mens is uniek,

vertrouw op uw eigen kracht !

Marlies Meenks - creatief therapeut

www.creatieve-therapie.com

Geïnteresseerd wat creatieve therapie voor u kan betekenen ... ?

Info & contact Marlies Meenks:

welkom@marliesmeenks.nl

📣 www.Toneelvereniging-KRATO.nl

Op 8 maart presenteert Krato om 20:00 uur:

“De Gouden Adonis”.

Het belooft u een gezellige avond vol spektakel!

Zorg dat u erbij bent!

‘De Gouden Adonis’

Hebben is hebben en krijgen is de kunst!

Onder dit motto leiden Corien en Tessa hun pension en schrikken er niet voor terug om dezelfde kamer aan twee verschillende dames te verhuren. Omdat ze echter bezoek krijgen van hun respectievelijke moeders, voor wie het bedrog van de Gouden Adonis over de vloer komt, om er zich van te vergewissen dat alle wettelijke en andere regels worden nageleefd, moeten Corien en Tessa alle registers van hun vindingrijkheid opentrekken om niet door de mand te vallen. En de buurvrouw, die alles vanachter haar gordijntje secuur in de gaten pleegt te houden, laat zich ook niet met een kluitje in het riet sturen. 

Klucht in vier bedrijven - Hub Fober

“De Gouden Adonis”

vrijdag 08 maart 2019

Toneelvoorstelling: “De Gouden Adonis”

Datum: vrijdag 08 maart 2019

Aanvang voorstelling: 20:00h

Toegangsprijs voorstelling: volwassenen: €7.00

Toegangsprijs voorstelling: kinderen (t/m 12 jaar): €3.00

Zaal open vanaf: 19:30h

Loactie: dorpscentrum / Kulturhus te Vorden

Contact toneelvereniging KRATO: info@Toneelvereniging-KRATO.nl

Website toneelvereniging KRATO: www.Toneelvereniging-KRATO.nl

www.Toneelvereniging-KRATO.nl


 ‘De Gouden Adonis’ Rolverdeling  
 

Tessa

Corien

Imke

Bo

Marleen

Frances

Agaath

Griet

Anton

Regie

Souffleuse

Decor

 

Grime

 

Martine ten Arve

Marjan Buunk

Jet Klein Nengerman

Hester Stevens

Anita Pierik

Dorée Golstein

Miranda Beekman

Bernardet Wunderink

Richard Ooms

Bertus Pellenberg

Anneke Roelvink

Dorien Groot Jebbink

Bernard Wunderink

Marlies Meenks

👪 Veranderingen zorgverzekering 2019

De meeste zorgverzekeraars verplichten specifieke aansluitingen beroepsverenigingen. Deze beroepsverenigingen stellen specifieke kwaliteit & opleidingseisen aan zowel de therapeut alsmede aan de praktijk uitoefening. De laatste wijzigingen zijn van kracht per 01 januari 2019.

Mijn praktijk voldoet aan alle gestelde voorwaarden & eisen zorgverzekeraars, mede hierdoor kunt u als cliënt mijn consulten bij uw zorgverzekeraar indienen ter vergoeding.

Uiteraard wel afhankelijk van uw (aanvullende) polis, vergoeden de meeste zorgverzekeraars mijn consulten geheel (of gedeeltelijk). Doorverwijzing van uw huisarts is niet nodig, tevens vallen mijn consulten niet onder uw eigen risico ! Mijn praktijk is  aangesloten / geregistreerd bij:

VNT

Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten

VNT - Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten te Amersfoort: https://www.vnt-nederland.nl

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

RBCZ - HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg: https://www.rbcz.nu

BATC- beroepsorganisatie

Mocht u vragen hebben, aarzel niet deze te stellen  !

U kunt hier rechtstreeks contact met me opnemen: contact

📣 Welkom bij ZorgSamen !

Welkom bij ZorgSamen !

https://www.zorgsamen.com

- eerstelijnszorgprofessionals -

Gemeente Lochem

Dè vereniging van èn voor eerstelijnszorgprofessionals in de gemeente Lochem met als doel een kwalitatief betere, meer gestroomlijnde, goed afgestemde zorg voor inwoners uit de gemeente Lochem !

Daarbij richt ‘ZorgSamen’ zich niet alleen op de zorg binnen de gemeente Lochem, maar onderhoudt het ook nauwe contacten met de gemeente en instellingen als het CJG, zorginstellingen, onderwijs, zorgverzekeraars, wetenschap en beroepsverenigingen.

‘ZorgSamen’ is als groeiend samenwerkingsverband van lokale zorgprofessionals gericht bezig met alle voortdurend veranderende ontwikkelingen binnen de zorg in gemeente Lochem.

Mocht u vragen hebben, aarzel niet ... contact !

‘Zorg Samen’ is een vereniging bedoeld voor zorgprofessionals, die staan voor kwaliteit en deskundigheid en die dit willen delen met elkaar. ‘Als ‘ZorgSamen’ willen we er voor de gezondheid van alle inwoners van de gemeente Lochem zijn !’

Specialisatie: massagetherapeut / lichaamsgerichte kinder- en jeugdtherapeut.

Waarvoor kunt u bij mij terecht: mijn praktijk is breed gespecialiseerd, m.n. gericht op baby’s, kinderen, jeugd & vrouwen.

Praktijk Marlies Meenks

Ik werk met diverse toegepaste massagetechnieken, oefeningen concentratie-, balans- & leertechnieken.

Ter ondersteuning van het proces maak ik ook gebruik van spel/tekenen en visualisatie, Bach Bloesemremedie, opstellingenwerk en Vortex healing. Cliënten komen o.a. met hulpvragen op gebied van zelfvertrouwen, angst, slaapproblemen, fysieke klachten, burn-out, emotionele problemen, etc..

Daarnaast geef ik verschillende cursussen voor kinderen en volwassenen.

  

Marlies Meenks is lid van ZorgSamen

Missie: mogen ZIJN wie je bent. Ontdekken wat je kracht is en je eigen verantwoordelijkheid nemen voor dat deel / klacht / hulpvraag dat aandacht van je vraagt. Ik werk vanuit de holistische visie.

Inspiratie: het menselijk lichaam zelf is een schat aan kracht, bron aan gegevens, een handleiding van eigen leven en werking. Het is keer op keer een uitdaging om hieraan te mogen werken, de informatie te vertalen voor de bewoner van het lichaam en brengt verwondering qua ZIJN, kracht en helend vermogen. Ontdekken van jezelf in relatie tot de ander.

✔ Nieuwe Europese privacywetgeving

Europese Unie 2018: Wbp -> AVG / GDPR ... ?!

De Algemene Verordening Gegevensbescherming [AVG], ook wel bekend als de General Data Protection Regulation [GDPR], vervangt vanaf 25 mei 2018 onze Nederlandse privacywet: de Wet bescherming persoonsgegevens [Wbp].

Nieuwe Europese privacywetgeving

De AVG geldt straks voor alle lidstaten van de Europese Unie. Voorheen hadden de lidstaten ieders hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995.

Het voornaamste doel van de AVG is het beter waarborgen van de privacy van burgers.

De verordening bevat daarom uitgebreide privacyrechten voor burgers. Daarnaast worden er meer verantwoordelijkheden neergelegd bij organisaties met betrekking tot gegevensverwerking. Iedereen die persoonsgegevens verwerkt, dient dit vanaf 25 mei 2018 volgens de regels van de AVG te doen.

Officiële verwijzing: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Technische specificaties

De AVG stelt geen specifieke technische voorwaarden aan de inrichting van mijn website. Vanaf januari 2018 is mijn website extra beveiligd met het z.g. Secure Socket Layer protocol [SSL-certificaat]. Al uw vertrouwelijke informatie wordt expliciet versleuteld (encryptie validatie) verzonden.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

De Zorgverzekeringswet (Zvw), is een wet die in Nederland sinds 1 januari 2006 de zorgverzekering regelt.

De Zvw maakt deel uit van het zorgverzekeringsstelsel.

Risico inventarisatie & beheer

Mijn praktijk bestaat uit z.g. gecoördineerde activiteiten, waarbij de rechten & vrijheden van natuurlijke personen danwel aspecten aangaande onderdeel zijn van mijn behandeling. De AVG vereist een z.g. 'gegevens-beschermingseffect-beoordeling.

Registratie vergoeding

Mijn praktijk voldoet aan alle gestelde voorwaarden & eisen zorgverzekeraars, mede hierdoor kunt u als cliënt mijn consulten bij uw zorgverzekeraar indienen ter vergoeding.

Uiteraard dient hiervoor een mate van registratie plaats te vinden, dit conform Zorgverzekeringswet (Zvw).

U zult binnen kort nader geïnformeerd worden, welke consequentie de invoering AVG heeft op mijn bedrijfsvoering. De meest essentiële voorzorgsmaatregelen zijn hiervoor reeds ondernomen, als voorbeeld:

Contactformulier: al uw persoonlijke informatie wordt volledig afgeschermd.

Intake formulier online: afgeschermde omgeving & wachtwoord toegang.

Download service: vrije keuze dan wel expliciete toestemming.

Aanmelden nieuwsbrief: hiervoor dient u zich actief aan te melden.

Notificatie: mijn website plaats geen z.g. analytische, marketing- of tracking-cookies welke invloed kunnen hebben op uw persoonlijke levenssfeer. Vanuit functionele grondslag wordt er in zeer terughoudende mate, op zeer beperkte schaal, gebruik gemaakt van enkele z.g. functionele cookies (herkenbaarheid website / webstore).

Mocht u op voorhand vragen hebben of anderzijds, verzoek ik u graag via het contactformulier uw vraag / verzoek kenbaar te maken.

Voor meer algemene informatie kunt u terecht: AVG - Europese privacywetgeving

 

Hartelijk dank voor uw vertrouwen in mijn praktijk

  

📣 BATC-beroepsorganisatie

Sinds medio Mei 2018 heb ik me ook aangesloten bij de BATC-beroepsvereniging.

BATC heeft inmiddels een bolwerk kunnen vormen van duizend therapeuten, die zich als groep sterk maken voor een gezonde maatschappij en meer erkenning voor de natuurgerichte zorg.

BATC Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeuten/Vakspecialisten leveren dagelijks hun unieke bijdrage door een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg te bieden aan hun cliënten.

Deze hoogwaardige kwaliteit van zorg kunnen wij garanderen doordat BATC therapeuten breed geschoold zijn. De BATC hanteert vijf natuurgerichte principes:

Vijf natuurgerichte principes

De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat een therapeut zijn cliënt op een holistische wijze benadert. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet  functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

BRON: website BATC- beroepsorganisatie

Zorgverzekeraars

De meeste zorgverzekeraars verplichten specifieke aansluitingen beroepsverenigingen. Deze beroepsverenigingen stellen specifieke kwaliteit & opleidingseisen aan zowel de therapeut alsmede aan de praktijk uitoefening.

Mijn praktijk voldoet aan alle gestelde voorwaarden & eisen zorgverzekeraars, mede hierdoor kunt u als cliënt mijn consulten bij uw zorgverzekeraar indienen ter vergoeding *.

vergoedingen & tarieven

Mijn praktijk is naast de BATC-beroepsorganisatie eveneens aangesloten / geregistreerd bij:

VNT - Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten te Amersfoort: https://www.vnt-nederland.nl

RBCZ - HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg: https://www.rbcz.nu

* Uiteraard wel afhankelijk van uw (aanvullende) polis, vergoeden bijna alle zorgverzekeraars mijn consulten geheel (of gedeeltelijk). Doorverwijzing van uw huisarts is niet nodig, tevens vallen mijn consulten niet onder uw eigen risico !

afspraak consult

U kunt hier een afspraak verzoek indienen.

Ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op: afspraak

intake online

U kunt hier rechtstreeks online een intake formulier invullen, of anders een PDF-formulier downloaden.

Dank voor uw vertrouwen.

contact Marlies

Mocht u vragen hebben, aarzel niet ... !

U kunt hier rechtstreeks contact met me opnemen: contact