📣 Back2school: ArtEZ Arnhem

ArtEZ – Academie voor beeldende kunsten Arnhem

Ik ben zeer verheugd dat ik in September mag starten met de opleiding: Docent Beeldende Kunst & Vormgeving aan de ArtEZ Academie te Arnhem.

Medio Mei heb ik succesvol een ArtEZ toelatingsexamen afgelegd, heb gekozen om deze prestigieuze opleiding in deeltijd te gaan volgen. Hierdoor kan ik mijn praktijk ten dele voortzetten.

Voor de zomer heb ik al een cliënten-stop ingevoerd, dit wil zeggen dat ik helaas geen nieuwe cliënten meer kan aannemen. U kunt zich wel op een z.g. ‘wachtlijst laten plaatsen, ik zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen indien er weer ruimte ontstaat. Uiteraard heeft mijn keuze ook gevolgen qua beschikbare tijd voor mijn huidige cliënten. In goed overleg komen we hier vast wel uit 🙂

Volg je H❤️RT, klopt altijd ✔️

Dit is het beste advies wat ik mijn cliënten altijd mee geef … met deze keuze volg ook ik mijn hart.

Stopt de praktijk Medlertol – Marlies Meenks: Nee – absoluut niet !!!

Door jezelf telkens weer opnieuw uit te vinden, maak je jezelf steeds mooier en meer eigen.

Internationale Week van het Lichaam

Met zorg en aandacht voor jouw eigen Lichaam ontstaat er verbetering voor een positief leven en welzijn. Leer je eigen handleiding van je Lichaam kennen. Werk samen met je Lichaam en ontdek je eigen schatkist.

Verschillende activiteiten vinden er plaats in deze speciale Week opgezet door de Foundation. Iedereen is welkom om zich aan te sluiten met zijn of haar activiteiten voor eigen familie, buren, vrienden of eigen bedrijf, vereniging of organisatie.Bewustwording van eigen Lichaam en mogelijkheden staat voorop.

↪ www.creatieve-therapie.com ☀️

creatieve therapie – Marlies Meenks

Een ieder is uniek in z'n eigen ZIJN ... z'n eigen creativiteit. Creativiteit inzetten voor meer balans & vitaliteit.

Door middel van creatieve therapie leert u met behulp van tekenen, schilderen en boetseren uw innerlijke wereld meer te onthullen en vooral meer te begrijpen. Creatieve therapie geeft op speelse wijze uiting aan onbewuste gevoelens en gedachten zodat heling kan plaatsvinden.

Ieder mens is uniek,

vertrouw op uw eigen kracht !

Marlies Meenks - creatief therapeut

www.creatieve-therapie.com

Geïnteresseerd wat creatieve therapie voor u kan betekenen ... ?

Info & contact Marlies Meenks:

welkom@marliesmeenks.nl

👪 Veranderingen zorgverzekering 2019

De meeste zorgverzekeraars verplichten specifieke aansluitingen beroepsverenigingen. Deze beroepsverenigingen stellen specifieke kwaliteit & opleidingseisen aan zowel de therapeut alsmede aan de praktijk uitoefening. De laatste wijzigingen zijn van kracht per 01 januari 2019.

Mijn praktijk voldoet aan alle gestelde voorwaarden & eisen zorgverzekeraars, mede hierdoor kunt u als cliënt mijn consulten bij uw zorgverzekeraar indienen ter vergoeding.

Uiteraard wel afhankelijk van uw (aanvullende) polis, vergoeden de meeste zorgverzekeraars mijn consulten geheel (of gedeeltelijk). Doorverwijzing van uw huisarts is niet nodig, tevens vallen mijn consulten niet onder uw eigen risico ! Mijn praktijk is  aangesloten / geregistreerd bij:

VNT

Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten

VNT - Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten te Amersfoort: https://www.vnt-nederland.nl

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

RBCZ - HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg: https://www.rbcz.nu

BATC- beroepsorganisatie

Mocht u vragen hebben, aarzel niet deze te stellen  !

U kunt hier rechtstreeks contact met me opnemen: contact

📣 Welkom bij ZorgSamen !

Welkom bij ZorgSamen !

https://www.zorgsamen.com

- eerstelijnszorgprofessionals -

Gemeente Lochem

Dè vereniging van èn voor eerstelijnszorgprofessionals in de gemeente Lochem met als doel een kwalitatief betere, meer gestroomlijnde, goed afgestemde zorg voor inwoners uit de gemeente Lochem !

Daarbij richt ‘ZorgSamen’ zich niet alleen op de zorg binnen de gemeente Lochem, maar onderhoudt het ook nauwe contacten met de gemeente en instellingen als het CJG, zorginstellingen, onderwijs, zorgverzekeraars, wetenschap en beroepsverenigingen.

‘ZorgSamen’ is als groeiend samenwerkingsverband van lokale zorgprofessionals gericht bezig met alle voortdurend veranderende ontwikkelingen binnen de zorg in gemeente Lochem.

Mocht u vragen hebben, aarzel niet ... contact !

‘Zorg Samen’ is een vereniging bedoeld voor zorgprofessionals, die staan voor kwaliteit en deskundigheid en die dit willen delen met elkaar. ‘Als ‘ZorgSamen’ willen we er voor de gezondheid van alle inwoners van de gemeente Lochem zijn !’

Specialisatie: massagetherapeut / lichaamsgerichte kinder- en jeugdtherapeut.

Waarvoor kunt u bij mij terecht: mijn praktijk is breed gespecialiseerd, m.n. gericht op baby’s, kinderen, jeugd & vrouwen.

Praktijk Marlies Meenks

Ik werk met diverse toegepaste massagetechnieken, oefeningen concentratie-, balans- & leertechnieken.

Ter ondersteuning van het proces maak ik ook gebruik van spel/tekenen en visualisatie, Bach Bloesemremedie, opstellingenwerk en Vortex healing. Cliënten komen o.a. met hulpvragen op gebied van zelfvertrouwen, angst, slaapproblemen, fysieke klachten, burn-out, emotionele problemen, etc..

Daarnaast geef ik verschillende cursussen voor kinderen en volwassenen.

  

Marlies Meenks is lid van ZorgSamen

Missie: mogen ZIJN wie je bent. Ontdekken wat je kracht is en je eigen verantwoordelijkheid nemen voor dat deel / klacht / hulpvraag dat aandacht van je vraagt. Ik werk vanuit de holistische visie.

Inspiratie: het menselijk lichaam zelf is een schat aan kracht, bron aan gegevens, een handleiding van eigen leven en werking. Het is keer op keer een uitdaging om hieraan te mogen werken, de informatie te vertalen voor de bewoner van het lichaam en brengt verwondering qua ZIJN, kracht en helend vermogen. Ontdekken van jezelf in relatie tot de ander.

✔ Nieuwe Europese privacywetgeving

Europese Unie 2018: Wbp -> AVG / GDPR ... ?!

De Algemene Verordening Gegevensbescherming [AVG], ook wel bekend als de General Data Protection Regulation [GDPR], vervangt vanaf 25 mei 2018 onze Nederlandse privacywet: de Wet bescherming persoonsgegevens [Wbp].

Nieuwe Europese privacywetgeving

De AVG geldt straks voor alle lidstaten van de Europese Unie. Voorheen hadden de lidstaten ieders hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995.

Het voornaamste doel van de AVG is het beter waarborgen van de privacy van burgers.

De verordening bevat daarom uitgebreide privacyrechten voor burgers. Daarnaast worden er meer verantwoordelijkheden neergelegd bij organisaties met betrekking tot gegevensverwerking. Iedereen die persoonsgegevens verwerkt, dient dit vanaf 25 mei 2018 volgens de regels van de AVG te doen.

Officiële verwijzing: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Technische specificaties

De AVG stelt geen specifieke technische voorwaarden aan de inrichting van mijn website. Vanaf januari 2018 is mijn website extra beveiligd met het z.g. Secure Socket Layer protocol [SSL-certificaat]. Al uw vertrouwelijke informatie wordt expliciet versleuteld (encryptie validatie) verzonden.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

De Zorgverzekeringswet (Zvw), is een wet die in Nederland sinds 1 januari 2006 de zorgverzekering regelt.

De Zvw maakt deel uit van het zorgverzekeringsstelsel.

Risico inventarisatie & beheer

Mijn praktijk bestaat uit z.g. gecoördineerde activiteiten, waarbij de rechten & vrijheden van natuurlijke personen danwel aspecten aangaande onderdeel zijn van mijn behandeling. De AVG vereist een z.g. 'gegevens-beschermingseffect-beoordeling.

Registratie vergoeding

Mijn praktijk voldoet aan alle gestelde voorwaarden & eisen zorgverzekeraars, mede hierdoor kunt u als cliënt mijn consulten bij uw zorgverzekeraar indienen ter vergoeding.

Uiteraard dient hiervoor een mate van registratie plaats te vinden, dit conform Zorgverzekeringswet (Zvw).

U zult binnen kort nader geïnformeerd worden, welke consequentie de invoering AVG heeft op mijn bedrijfsvoering. De meest essentiële voorzorgsmaatregelen zijn hiervoor reeds ondernomen, als voorbeeld:

Contactformulier: al uw persoonlijke informatie wordt volledig afgeschermd.

Intake formulier online: afgeschermde omgeving & wachtwoord toegang.

Download service: vrije keuze dan wel expliciete toestemming.

Aanmelden nieuwsbrief: hiervoor dient u zich actief aan te melden.

Notificatie: mijn website plaats geen z.g. analytische, marketing- of tracking-cookies welke invloed kunnen hebben op uw persoonlijke levenssfeer. Vanuit functionele grondslag wordt er in zeer terughoudende mate, op zeer beperkte schaal, gebruik gemaakt van enkele z.g. functionele cookies (herkenbaarheid website / webstore).

Mocht u op voorhand vragen hebben of anderzijds, verzoek ik u graag via het contactformulier uw vraag / verzoek kenbaar te maken.

Voor meer algemene informatie kunt u terecht: AVG - Europese privacywetgeving

 

Hartelijk dank voor uw vertrouwen in mijn praktijk

  

📣 BATC-beroepsorganisatie

Sinds medio Mei 2018 heb ik me ook aangesloten bij de BATC-beroepsvereniging.

BATC heeft inmiddels een bolwerk kunnen vormen van duizend therapeuten, die zich als groep sterk maken voor een gezonde maatschappij en meer erkenning voor de natuurgerichte zorg.

BATC Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeuten/Vakspecialisten leveren dagelijks hun unieke bijdrage door een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg te bieden aan hun cliënten.

Deze hoogwaardige kwaliteit van zorg kunnen wij garanderen doordat BATC therapeuten breed geschoold zijn. De BATC hanteert vijf natuurgerichte principes:

Vijf natuurgerichte principes

De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat een therapeut zijn cliënt op een holistische wijze benadert. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet  functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

BRON: website BATC- beroepsorganisatie

Zorgverzekeraars

De meeste zorgverzekeraars verplichten specifieke aansluitingen beroepsverenigingen. Deze beroepsverenigingen stellen specifieke kwaliteit & opleidingseisen aan zowel de therapeut alsmede aan de praktijk uitoefening.

Mijn praktijk voldoet aan alle gestelde voorwaarden & eisen zorgverzekeraars, mede hierdoor kunt u als cliënt mijn consulten bij uw zorgverzekeraar indienen ter vergoeding *.

vergoedingen & tarieven

Mijn praktijk is naast de BATC-beroepsorganisatie eveneens aangesloten / geregistreerd bij:

VNT - Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten te Amersfoort: https://www.vnt-nederland.nl

RBCZ - HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg: https://www.rbcz.nu

* Uiteraard wel afhankelijk van uw (aanvullende) polis, vergoeden bijna alle zorgverzekeraars mijn consulten geheel (of gedeeltelijk). Doorverwijzing van uw huisarts is niet nodig, tevens vallen mijn consulten niet onder uw eigen risico !

afspraak consult

U kunt hier een afspraak verzoek indienen.

Ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op: afspraak

intake online

U kunt hier rechtstreeks online een intake formulier invullen, of anders een PDF-formulier downloaden.

Dank voor uw vertrouwen.

contact Marlies

Mocht u vragen hebben, aarzel niet ... !

U kunt hier rechtstreeks contact met me opnemen: contact