Petitie: behoud de huidige vergoedingen in de complementaire zorg

Arbre aux racines 3
   
https://vergoedcomplementair.petities.nl/

Onderteken de petitie: behoud de huidige vergoedingen in de complementaire zorg !

Ik ondersteun deze petitie, samen staan we sterker.

Marlies Meenks.

Zaterdag 10 november - 7 weken voor het eind van het jaar! - hebben de cliënten van vele duizenden goed opgeleide professionele therapeuten in de complementaire zorg zonder enig overleg te horen gekregen dat de CZ-groep hun behandelingen per 1 januari 2019 niet meer vergoed.

Dat is een drama!

Petitie

Wij

De naar tevredenheid behandelde cliënten van goedopgeleide en deskundige complementaire therapeuten.

constateren

Dat een aantal complementaire behandelvormen plotseling en willekeurig wordt uitgesloten van vergoeding zonder argumentatie.

De zorgverzekeraar misbruikt zijn macht en bepaalt voor mij als verzekerde op welke wijze ik mijn gezondheid in de toekomst wil laten ondersteunen.

Mijn therapeut heeft veel geïnvesteerd en voldoet aan alle eisen die de CZ groep - en andere zorgverzekeraars - aan complementaire zorgverleners blijven stellen.

Door complementaire zorg te vergoeden ondersteunt de CZ groep mij om regie te houden over mijn eigen gezondheid, wat voor mij een groot goed is!

En juist die eigen regie staat hoog in het vaandel in het actuele beleid van de CZ groep!

en verzoeken

CZ, OHRA en Nationale Nederlanden het huidige vergoedingenbeleid (zoals in 2018) voor complementaire zorg te handhaven.

https://vergoedcomplementair.petities.nl/

onderteken deze petitie

Welkom bij ZorgSamen !

Welkom bij ZorgSamen !

https://www.zorgsamen.com

- eerstelijnszorgprofessionals -

Gemeente Lochem

Dè vereniging van èn voor eerstelijnszorgprofessionals in de gemeente Lochem met als doel een kwalitatief betere, meer gestroomlijnde, goed afgestemde zorg voor inwoners uit de gemeente Lochem !

Daarbij richt ‘ZorgSamen’ zich niet alleen op de zorg binnen de gemeente Lochem, maar onderhoudt het ook nauwe contacten met de gemeente en instellingen als het CJG, zorginstellingen, onderwijs, zorgverzekeraars, wetenschap en beroepsverenigingen.

‘ZorgSamen’ is als groeiend samenwerkingsverband van lokale zorgprofessionals gericht bezig met alle voortdurend veranderende ontwikkelingen binnen de zorg in gemeente Lochem.

Mocht u vragen hebben, aarzel niet ... contact !

‘Zorg Samen’ is een vereniging bedoeld voor zorgprofessionals, die staan voor kwaliteit en deskundigheid en die dit willen delen met elkaar. ‘Als ‘ZorgSamen’ willen we er voor de gezondheid van alle inwoners van de gemeente Lochem zijn !’

Specialisatie: massagetherapeut / lichaamsgerichte kinder- en jeugdtherapeut.

Waarvoor kunt u bij mij terecht: mijn praktijk is breed gespecialiseerd, m.n. gericht op baby’s, kinderen, jeugd & vrouwen.

Praktijk Marlies Meenks

Ik werk met diverse toegepaste massagetechnieken, oefeningen concentratie-, balans- & leertechnieken.

Ter ondersteuning van het proces maak ik ook gebruik van spel/tekenen en visualisatie, Bach Bloesemremedie, opstellingenwerk en Vortex healing. Cliënten komen o.a. met hulpvragen op gebied van zelfvertrouwen, angst, slaapproblemen, fysieke klachten, burn-out, emotionele problemen, etc..

Daarnaast geef ik verschillende cursussen voor kinderen en volwassenen.

  

Marlies Meenks is lid van ZorgSamen

Missie: mogen ZIJN wie je bent. Ontdekken wat je kracht is en je eigen verantwoordelijkheid nemen voor dat deel / klacht / hulpvraag dat aandacht van je vraagt. Ik werk vanuit de holistische visie.

Inspiratie: het menselijk lichaam zelf is een schat aan kracht, bron aan gegevens, een handleiding van eigen leven en werking. Het is keer op keer een uitdaging om hieraan te mogen werken, de informatie te vertalen voor de bewoner van het lichaam en brengt verwondering qua ZIJN, kracht en helend vermogen. Ontdekken van jezelf in relatie tot de ander.

Nieuwe Europese privacywetgeving

Europese Unie 2018: Wbp -> AVG / GDPR ... ?!

De Algemene Verordening Gegevensbescherming [AVG], ook wel bekend als de General Data Protection Regulation [GDPR], vervangt vanaf 25 mei 2018 onze Nederlandse privacywet: de Wet bescherming persoonsgegevens [Wbp].

Nieuwe Europese privacywetgeving

De AVG geldt straks voor alle lidstaten van de Europese Unie. Voorheen hadden de lidstaten ieders hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995.

Het voornaamste doel van de AVG is het beter waarborgen van de privacy van burgers.

De verordening bevat daarom uitgebreide privacyrechten voor burgers. Daarnaast worden er meer verantwoordelijkheden neergelegd bij organisaties met betrekking tot gegevensverwerking. Iedereen die persoonsgegevens verwerkt, dient dit vanaf 25 mei 2018 volgens de regels van de AVG te doen.

Officiële verwijzing: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Technische specificaties

De AVG stelt geen specifieke technische voorwaarden aan de inrichting van mijn website. Vanaf januari 2018 is mijn website extra beveiligd met het z.g. Secure Socket Layer protocol [SSL-certificaat]. Al uw vertrouwelijke informatie wordt expliciet versleuteld (encryptie validatie) verzonden.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

De Zorgverzekeringswet (Zvw), is een wet die in Nederland sinds 1 januari 2006 de zorgverzekering regelt.

De Zvw maakt deel uit van het zorgverzekeringsstelsel.

Risico inventarisatie & beheer

Mijn praktijk bestaat uit z.g. gecoördineerde activiteiten, waarbij de rechten & vrijheden van natuurlijke personen danwel aspecten aangaande onderdeel zijn van mijn behandeling. De AVG vereist een z.g. 'gegevens-beschermingseffect-beoordeling.

Registratie vergoeding

Mijn praktijk voldoet aan alle gestelde voorwaarden & eisen zorgverzekeraars, mede hierdoor kunt u als cliënt mijn consulten bij uw zorgverzekeraar indienen ter vergoeding.

Uiteraard dient hiervoor een mate van registratie plaats te vinden, dit conform Zorgverzekeringswet (Zvw).

U zult binnen kort nader geïnformeerd worden, welke consequentie de invoering AVG heeft op mijn bedrijfsvoering. De meest essentiële voorzorgsmaatregelen zijn hiervoor reeds ondernomen, als voorbeeld:

Contactformulier: al uw persoonlijke informatie wordt volledig afgeschermd.

Intake formulier online: afgeschermde omgeving & wachtwoord toegang.

Download service: vrije keuze dan wel expliciete toestemming.

Aanmelden nieuwsbrief: hiervoor dient u zich actief aan te melden.

Notificatie: mijn website plaats geen z.g. analytische, marketing- of tracking-cookies welke invloed kunnen hebben op uw persoonlijke levenssfeer. Vanuit functionele grondslag wordt er in zeer terughoudende mate, op zeer beperkte schaal, gebruik gemaakt van enkele z.g. functionele cookies (herkenbaarheid website / webstore).

Mocht u op voorhand vragen hebben of anderzijds, verzoek ik u graag via het contactformulier uw vraag / verzoek kenbaar te maken.

Voor meer algemene informatie kunt u terecht: AVG - Europese privacywetgeving

 

Hartelijk dank voor uw vertrouwen in mijn praktijk

  

BATC-beroepsorganisatie

Sinds medio Mei 2018 heb ik me ook aangesloten bij de BATC-beroepsvereniging.

BATC heeft inmiddels een bolwerk kunnen vormen van duizend therapeuten, die zich als groep sterk maken voor een gezonde maatschappij en meer erkenning voor de natuurgerichte zorg.

BATC Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeuten/Vakspecialisten leveren dagelijks hun unieke bijdrage door een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg te bieden aan hun cliënten.

Deze hoogwaardige kwaliteit van zorg kunnen wij garanderen doordat BATC therapeuten breed geschoold zijn. De BATC hanteert vijf natuurgerichte principes:

Vijf natuurgerichte principes

De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat een therapeut zijn cliënt op een holistische wijze benadert. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet  functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

BRON: website BATC- beroepsorgnisatie

Zorgverzekeraars

De meeste zorgverzekeraars verplichten specifieke aansluitingen beroepsverenigingen. Deze beroepsverenigingen stellen specifieke kwaliteit & opleidingseisen aan zowel de therapeut alsmede aan de praktijk uitoefening.

Mijn praktijk voldoet aan alle gestelde voorwaarden & eisen zorgverzekeraars, mede hierdoor kunt u als cliënt mijn consulten bij uw zorgverzekeraar indienen ter vergoeding *.

vergoedingen & tarieven

Mijn praktijk is naast de BATC-beroepsorganisatie eveneens aangesloten / geregistreerd bij:

VNT - Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten te Amersfoort: https://www.vnt-nederland.nl

RBCZ - HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg: https://www.rbcz.nu

* Uiteraard wel afhankelijk van uw (aanvullende) polis, vergoeden bijna alle zorgverzekeraars mijn consulten geheel (of gedeeltelijk). Doorverwijzing van uw huisarts is niet nodig, tevens vallen mijn consulten niet onder uw eigen risico !

afspraak consult

U kunt hier een afspraak verzoek indienen.

Ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op: afspraak

intake online

U kunt hier rechtstreeks online een intake formulier invullen, of anders een PDF-formulier downloaden.

Dank voor uw vertrouwen.

contact Marlies

Mocht u vragen hebben, aarzel niet ... !

U kunt hier rechtstreeks contact met me opnemen: contact

Nieuwe praktijk: Medlertol Vorden

Praktijk Medlertol, Ruurloseweg 123 te Vorden

Na een zeer ingrijpende verbouwing heeft de voormalige paardenstal Medlertol, een ware metamorfose ondergaan. Foto update volgt of meldt u aan voor mijn nieuwsbrief.

Graag ontvang ik u vanaf april 2017 op deze unieke & bijzondere locatie: praktijk Medlertol.

metamorfose

In een tijdsspanne van ca. 10 intensieve weken ingrijpend verbouwen heeft de voormalige paardenstal Medlertol, een ware metamorfose ondergaan.

nieuwe praktijk

Graag ontvang ik u vanaf april 2017 op deze unieke & bijzondere locatie:

praktijk Medlertol

routebeschrijving praktijk

praktijk Medlertol

De verbouwing verloopt gestaagd !

Een enorme klus, hiernaast treft u een preview / impressie van de bouw aan:

adres gegevens

Marlies Meenks - praktijk Medlertol

Ruurloseweg 123 te Vorden

welkom@marliesmeenks.nl

Mobiel: 06 21 607 227

preview verbouw [ update ]

activiteiten agenda

nieuwsbrief

Meldt u nu aan voor mijn nieuwsbrief.

U wordt voortaan automatisch geïnformeerd.

contact Marlies

Mocht u vragen hebben, aarzel niet ... !

U kunt hier rechtstreeks contact met me opnemen: contact

Review Praktijk: update – feb. 2017

Reviews uit m'n praktijk

- hartelijk dank voor uw vertrouwen -

Reviews zijn erg belangrijk om u een passend beeld te kunnen aanbieden, vanuit de praktijk zelve !

Wellicht wilt u, uw eigen ervaring ook delen ... REVIEW

Note: reacties vanuit mijn praktijk worden uitsluitend met instemming als review weergegeven.

Dank voor uw vertrouwen !

BELANGRIJK: de praktijk gaat verhuizen !

'Persoonlijke groei is de betekenis van het leven'

De praktijk Het Hoge 3 te Vorden gaat sluiten: 31 oktober 2016.

Time for Change

Lustrum: 10 jaar - Het Hoge 3 te Vorden.

Een goed moment om hierbij stil te staan, beter nog ... een goed moment om vooruit te kijken.

Marlies Meenks

De praktijk gaat verhuizen.

Medio 2013 heb ik een tweede praktijk geopend; Zwiepseweg 9 te Lochem.

Het is mijn intentie beide praktijkruimten samen te voegen in één mooie nieuwe praktijk: regio Lochem/Vorden/Ruurlo.

Vooruitlopend hierop zal mijn praktijk aan Het Hoge 3 te Vorden, per 31 oktober 2016 haar deuren sluiten. De praktijk te Lochem zal dan tot nader order mijn uitvalsbasis zijn ... !

Uiteraard hoop ik zo snel mogelijk een mooie nieuwe passende praktijkruimte te openen, hieraan wordt hard gewerkt. Voor actuele informatie, meld u aan voor mijn nieuwsbrief u wordt dan automatisch geïnformeerd !

Welkom in mijn praktijk: Lochem

Mijn praktijk werkt uitsluitend op afspraak en is specifiek gericht op kinderen, jeugd en vrouwen.

Praktijk te Lochem:

Zwiepseweg 9, 7241GM te Lochem

(tevens post adres Praktijk)

Mobiel: 06 21 607 227

E-m@il: welkom@marliesmeenks.nl

Excuses voor het ongemak, ik ontmoet u graag in mijn praktijk te Lochem

Welkom in mijn praktijk te Lochem !

Review Praktijk: juli 2016

Reviews uit m'n praktijk

juli 2016

Revieuw Twee(n)lingen: Anoniem

https://marliesmeenks.nl/testimonial/anoniem-tweenlingen-review/

Reviews zijn erg belangrijk om u een passend beeld te kunnen aanbieden, vanuit de praktijk zelve !

Wellicht wilt u, uw eigen ervaring ook delen ... REVIEW

Note: reacties vanuit mijn praktijk worden uitsluitend met instemming als review weergegeven.

Dank voor uw vertrouwen !

Extra (digitale) service praktijk [update]

Beste mensen,

Als extra digitale service & bereikbaarheid, heb ik een 2-tal opties toegevoegd:

http://uniek-kado.nl

Levensladder & rode draad

http://massage-cadeaubon.nl

massage cadeaubon

Zou haast zeggen ... 'spread the news' ... !

Hartelijke groet, Marlies.

Marlies Meenks

http://voel-je-welkom.nl

update: tweenlingen.nl

Introductie http://tweenlingen.nl alle informatie over ... alleen geboren tweelingen.

Bezoek ook mijn FB-groep https://www.facebook.com/groups/1099023573503739/

Informatie avond 03 augustus a.s. ... start om 19:30h [informatie]