Coronavirus: update praktijk Medlertol

https://marliesmeenks.nl/coronavirus-covid-19

TRIAGE – coronavirus-covid-19

Digitaal document

TRIAGE – coronavirus-covid-19

PDF document (download)

Coronavirus: maatregelen praktijk Medlertol

Indien u in (verplichte) quarantaine verblijft of een gezinslid heeft met een vastgestelde Corona COVID-19 besmetting, wordt u voor mijn veiligheid en die van mijn cliënten vriendelijk doch dringend verzocht niet te verschijnen. Dit geldt eveneens indien u de afgelopen twee weken in een risico gebied bent geweest. Voor elke bezoek vindt er een zogenaamde triage plaats.

Hartelijk dank voor uw begrip, Marlies Meenks.


Verwijzing informatie Rijksoverheid: Corona COVID-19

Algemene maatregelen overheid ingaande per 01 juli 2020 [PopupView]

Belangrijk ten aanzien van het hervatten werkzaamheden praktijk:

Contactberoepen

 

Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is per 11 mei weer toegestaan. De medewerkers nemen algemene hygiëne-maatregelen in acht. Zij werken op basis van reservering en doen een ‘check vooraf’ met klanten om in te schatten of het bezoek een risico vormt voor de gezondheid van de medewerkers en andere klanten.

Het gaat om de volgende groepen contactberoepen: (para-)medische beroepen, en ook  alternatieve geneeswijzen, persoonlijke verzorging (kapper, pedicure), en rijinstructeurs.

Alle geagendeerde events / workshops komen tot nader order te vervallen.

https://marliesmeenks.nl/events/


Algemene hygiëne

In mijn praktijk zijn algemene hygiëne maatregelen al standaard doorgevoerd. Bij elke massage wordt standaard al het wasgoed na elke behandeling vervangen door nieuw schoon wasgoed. De wachtkamer alsmede in het toilet zullen worden voorzien van extra reinigingsdoekjes, in de praktijk zal desinfecterende handenalcohol aanwezig zijn.

Doorgaans vindt massage plaats rechtstreeks op de huid, indien u hiervoor de voorkeur heeft kan dit ook met behoud van uw kleding aan. Geen probleem, graag van te voren aangeven.

Overeenkomstig overheidshalve is het gebruik van een zogenaamd mondkapje niet voorgeschreven. Conform deze richtlijn zal ik deze dan ook zelf niet standaard dragen, indien u hier wel de voorkeur aangeeft laat het even vooraf aan de behandeling weten.

Consult: mijn praktijk streeft naar papierloos werken & digitale facturering, consult graag voldoen per PIN-betaling.

Reservering

Zoals u van mij gewend bent werk in enkel op basis van afspraak, niets nieuws dus.

Wat wel anders zal zijn is dat u zoals gewoonlijk voor aanvang behandeling plaats mag nemen in de wachtkamer, na de behandeling de praktijk zult gaan verlaten via de voorzijde van het gebouw.

Hierdoor wordt er maximaal aandacht geschonken om het contact moment in de wachtkamer tot het minimum te beperken [ 1,5 M regel ]. Indien u gebruik wenst te maken van het toilet zal dit dus voor aanvang van de behandeling moeten plaatsvinden.

Check vooraf (Triage)

Voor uw eigen en mijn veiligheid zal er voorafgaand aan de behandeling een korte check (triage) plaatsvinden. Dit is overheidshalve ingesteld als voorzorgsmaatregel om zo mogelijk de verspreiding van het coronavirus  tegen te gaan.

Indien u één of meerdere griepachtige klachten heeft gehad in de afgelopen 48 uur wordt u geacht niet te verschijnen. Het gaat om klachten als: verkoudheid, keelpijn, (droge) hoest, slijm ophoesten, kortademigheid of moeite met ademen, pijn in de borstkas, koorts of koortsig gevoel, spier- en gewrichtspijn, hoofdpijn, diarree, misselijkheid of overgeven, buikpijn, smaak- en/of reukverlies. Bij twijfel zo mogelijk uw lichaamstemperatuur controleren, een temperatuur van >38’C = thuisblijven (!) Richtlijnen RIVM, raadpleeg eventueel uw huisarts.

Consult afspraak wijzigen of afzeggen: graag bij klachten zo spoedig mogelijk contact opnemen, alvast hartelijk dank.

Graag ontvang ik u weer in mijn praktijk

Voel je welkom

TRIAGE – coronavirus-covid-19

Beveiligingscode:
security code
Vul de beveiligingscode in:

Verzenden

↪ www.creatieve-therapie.com ☀️

creatieve therapie – Marlies Meenks

Een ieder is uniek in z'n eigen ZIJN ... z'n eigen creativiteit. Creativiteit inzetten voor meer balans & vitaliteit.

Door middel van creatieve therapie leert u met behulp van tekenen, schilderen en boetseren uw innerlijke wereld meer te onthullen en vooral meer te begrijpen. Creatieve therapie geeft op speelse wijze uiting aan onbewuste gevoelens en gedachten zodat heling kan plaatsvinden.

Ieder mens is uniek,

vertrouw op uw eigen kracht !

Marlies Meenks - creatief therapeut

www.creatieve-therapie.com

Geïnteresseerd wat creatieve therapie voor u kan betekenen ... ?

Info & contact Marlies Meenks:

welkom@marliesmeenks.nl

👪 Veranderingen zorgverzekering 2019

De meeste zorgverzekeraars verplichten specifieke aansluitingen beroepsverenigingen. Deze beroepsverenigingen stellen specifieke kwaliteit & opleidingseisen aan zowel de therapeut alsmede aan de praktijk uitoefening. De laatste wijzigingen zijn van kracht per 01 januari 2019.

Mijn praktijk voldoet aan alle gestelde voorwaarden & eisen zorgverzekeraars, mede hierdoor kunt u als cliënt mijn consulten bij uw zorgverzekeraar indienen ter vergoeding.

Uiteraard wel afhankelijk van uw (aanvullende) polis, vergoeden de meeste zorgverzekeraars mijn consulten geheel (of gedeeltelijk). Doorverwijzing van uw huisarts is niet nodig, tevens vallen mijn consulten niet onder uw eigen risico ! Mijn praktijk is  aangesloten / geregistreerd bij:

VNT

Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten

VNT - Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten te Amersfoort: https://www.vnt-nederland.nl

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

RBCZ - HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg: https://www.rbcz.nu

BATC- beroepsorganisatie

Mocht u vragen hebben, aarzel niet deze te stellen  !

U kunt hier rechtstreeks contact met me opnemen: contact

📣 Welkom bij ZorgSamen !

Welkom bij ZorgSamen !

https://www.zorgsamen.com

- eerstelijnszorgprofessionals -

Gemeente Lochem

Dè vereniging van èn voor eerstelijnszorgprofessionals in de gemeente Lochem met als doel een kwalitatief betere, meer gestroomlijnde, goed afgestemde zorg voor inwoners uit de gemeente Lochem !

Daarbij richt ‘ZorgSamen’ zich niet alleen op de zorg binnen de gemeente Lochem, maar onderhoudt het ook nauwe contacten met de gemeente en instellingen als het CJG, zorginstellingen, onderwijs, zorgverzekeraars, wetenschap en beroepsverenigingen.

‘ZorgSamen’ is als groeiend samenwerkingsverband van lokale zorgprofessionals gericht bezig met alle voortdurend veranderende ontwikkelingen binnen de zorg in gemeente Lochem.

Mocht u vragen hebben, aarzel niet ... contact !

‘Zorg Samen’ is een vereniging bedoeld voor zorgprofessionals, die staan voor kwaliteit en deskundigheid en die dit willen delen met elkaar. ‘Als ‘ZorgSamen’ willen we er voor de gezondheid van alle inwoners van de gemeente Lochem zijn !’

Specialisatie: massagetherapeut / lichaamsgerichte kinder- en jeugdtherapeut.

Waarvoor kunt u bij mij terecht: mijn praktijk is breed gespecialiseerd, m.n. gericht op baby’s, kinderen, jeugd & vrouwen.

Praktijk Marlies Meenks

Ik werk met diverse toegepaste massagetechnieken, oefeningen concentratie-, balans- & leertechnieken.

Ter ondersteuning van het proces maak ik ook gebruik van spel/tekenen en visualisatie, Bach Bloesemremedie, opstellingenwerk en Vortex healing. Cliënten komen o.a. met hulpvragen op gebied van zelfvertrouwen, angst, slaapproblemen, fysieke klachten, burn-out, emotionele problemen, etc..

Daarnaast geef ik verschillende cursussen voor kinderen en volwassenen.

  

Marlies Meenks is lid van ZorgSamen

Missie: mogen ZIJN wie je bent. Ontdekken wat je kracht is en je eigen verantwoordelijkheid nemen voor dat deel / klacht / hulpvraag dat aandacht van je vraagt. Ik werk vanuit de holistische visie.

Inspiratie: het menselijk lichaam zelf is een schat aan kracht, bron aan gegevens, een handleiding van eigen leven en werking. Het is keer op keer een uitdaging om hieraan te mogen werken, de informatie te vertalen voor de bewoner van het lichaam en brengt verwondering qua ZIJN, kracht en helend vermogen. Ontdekken van jezelf in relatie tot de ander.

✔ Nieuwe Europese privacywetgeving

Europese Unie 2018: Wbp -> AVG / GDPR ... ?!

De Algemene Verordening Gegevensbescherming [AVG], ook wel bekend als de General Data Protection Regulation [GDPR], vervangt vanaf 25 mei 2018 onze Nederlandse privacywet: de Wet bescherming persoonsgegevens [Wbp].

Nieuwe Europese privacywetgeving

De AVG geldt straks voor alle lidstaten van de Europese Unie. Voorheen hadden de lidstaten ieders hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995.

Het voornaamste doel van de AVG is het beter waarborgen van de privacy van burgers.

De verordening bevat daarom uitgebreide privacyrechten voor burgers. Daarnaast worden er meer verantwoordelijkheden neergelegd bij organisaties met betrekking tot gegevensverwerking. Iedereen die persoonsgegevens verwerkt, dient dit vanaf 25 mei 2018 volgens de regels van de AVG te doen.

Officiële verwijzing: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Technische specificaties

De AVG stelt geen specifieke technische voorwaarden aan de inrichting van mijn website. Vanaf januari 2018 is mijn website extra beveiligd met het z.g. Secure Socket Layer protocol [SSL-certificaat]. Al uw vertrouwelijke informatie wordt expliciet versleuteld (encryptie validatie) verzonden.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

De Zorgverzekeringswet (Zvw), is een wet die in Nederland sinds 1 januari 2006 de zorgverzekering regelt.

De Zvw maakt deel uit van het zorgverzekeringsstelsel.

Risico inventarisatie & beheer

Mijn praktijk bestaat uit z.g. gecoördineerde activiteiten, waarbij de rechten & vrijheden van natuurlijke personen danwel aspecten aangaande onderdeel zijn van mijn behandeling. De AVG vereist een z.g. 'gegevens-beschermingseffect-beoordeling.

Registratie vergoeding

Mijn praktijk voldoet aan alle gestelde voorwaarden & eisen zorgverzekeraars, mede hierdoor kunt u als cliënt mijn consulten bij uw zorgverzekeraar indienen ter vergoeding.

Uiteraard dient hiervoor een mate van registratie plaats te vinden, dit conform Zorgverzekeringswet (Zvw).

U zult binnen kort nader geïnformeerd worden, welke consequentie de invoering AVG heeft op mijn bedrijfsvoering. De meest essentiële voorzorgsmaatregelen zijn hiervoor reeds ondernomen, als voorbeeld:

Contactformulier: al uw persoonlijke informatie wordt volledig afgeschermd.

Intake formulier online: afgeschermde omgeving & wachtwoord toegang.

Download service: vrije keuze dan wel expliciete toestemming.

Aanmelden nieuwsbrief: hiervoor dient u zich actief aan te melden.

Notificatie: mijn website plaats geen z.g. analytische, marketing- of tracking-cookies welke invloed kunnen hebben op uw persoonlijke levenssfeer. Vanuit functionele grondslag wordt er in zeer terughoudende mate, op zeer beperkte schaal, gebruik gemaakt van enkele z.g. functionele cookies (herkenbaarheid website / webstore).

Mocht u op voorhand vragen hebben of anderzijds, verzoek ik u graag via het contactformulier uw vraag / verzoek kenbaar te maken.

Voor meer algemene informatie kunt u terecht: AVG - Europese privacywetgeving

 

Hartelijk dank voor uw vertrouwen in mijn praktijk

  

📣 BATC-beroepsorganisatie

Sinds medio Mei 2018 heb ik me ook aangesloten bij de BATC-beroepsvereniging.

BATC heeft inmiddels een bolwerk kunnen vormen van duizend therapeuten, die zich als groep sterk maken voor een gezonde maatschappij en meer erkenning voor de natuurgerichte zorg.

BATC Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeuten/Vakspecialisten leveren dagelijks hun unieke bijdrage door een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg te bieden aan hun cliënten.

Deze hoogwaardige kwaliteit van zorg kunnen wij garanderen doordat BATC therapeuten breed geschoold zijn. De BATC hanteert vijf natuurgerichte principes:

Vijf natuurgerichte principes

De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat een therapeut zijn cliënt op een holistische wijze benadert. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet  functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

BRON: website BATC- beroepsorganisatie

Zorgverzekeraars

De meeste zorgverzekeraars verplichten specifieke aansluitingen beroepsverenigingen. Deze beroepsverenigingen stellen specifieke kwaliteit & opleidingseisen aan zowel de therapeut alsmede aan de praktijk uitoefening.

Mijn praktijk voldoet aan alle gestelde voorwaarden & eisen zorgverzekeraars, mede hierdoor kunt u als cliënt mijn consulten bij uw zorgverzekeraar indienen ter vergoeding *.

vergoedingen & tarieven

Mijn praktijk is naast de BATC-beroepsorganisatie eveneens aangesloten / geregistreerd bij:

VNT - Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten te Amersfoort: https://www.vnt-nederland.nl

RBCZ - HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg: https://www.rbcz.nu

* Uiteraard wel afhankelijk van uw (aanvullende) polis, vergoeden bijna alle zorgverzekeraars mijn consulten geheel (of gedeeltelijk). Doorverwijzing van uw huisarts is niet nodig, tevens vallen mijn consulten niet onder uw eigen risico !

afspraak consult

U kunt hier een afspraak verzoek indienen.

Ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op: afspraak

intake online

U kunt hier rechtstreeks online een intake formulier invullen, of anders een PDF-formulier downloaden.

Dank voor uw vertrouwen.

contact Marlies

Mocht u vragen hebben, aarzel niet ... !

U kunt hier rechtstreeks contact met me opnemen: contact